Minggu, 03 Juni 2012

SK PANITIA PELAKSANAKEMAH BAKTI KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA SIBULUE 2012                              KWARTIR RANTING
GERAKAN PRAMUKA SIBULUE
Sekretariat : Kel.Maroanging Kec.SibuluE No. Hp. 0853 4226 1260 – 0812 4247 0177


SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA KECAMATAN SIBULUE
NOMOR : 005 TAHUN 2012

T E N T A N G

PANITIA PELAKSANA KEMAH BAKTI PRAMUK
KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA SIBULUE
TAHUN 2012

Menimbang                : Dalam rangka Pelaksananaan Kemah Bakti Pramuka Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Sibulue Tahun 2012, dirasa perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan demi kelancaran kegiatan yang dimaksud.
Mengingat                  : 1. Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 Junto Keputusan Presiden RI   Nomor 108 Tahun 2009 Tentang Gerakan Pramuka dan Anggaran Dasarnya
                                     2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 086 Tahun 2005 Tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
                                     3. Undang – Undang No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka
Memperhatikan         :  . Hasil Rapat Pengurus dan di dalam tingkat Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Sibulue pada Hari Jum’at  Tanggal 1 Juni  2012 di Sekretariat Kwarran Sibulue
                                  
M E M U T U S K A N
Menetapkan               :
PERTAMA                 : Komposisi Panitia Pelaksan Kemah Bakti Pramulka Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Sibulue Tahun 2012
KEDUA                      : Mengukuhkan Pantia Pelaksan Kemah Bakti PramukaKwartir Ranting Gerakan Pramuka SibulueTahun 2012 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
KETIGA                     : Menetapkan Waktu dan tempat Pelaksanaan Kegiatan pada Tanggal 23 s/d 27 Juni 2012 di Lapangan Sepak Bola Salampe Kel.Maroanging Kecamatan Sibulue.
KEEMPAT                 : Dengan Terbitnya Surat Keputusan ini Maka Seluruh Kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan yang dimaksud  melalui Panitia Pelaksana
KELIMA                     : Surat Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkannya. Dan apabila ada Kekeliruan didalam Penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

                                                                 Di Tetapkan          : Di Pattiro Bajo
                                                                 Pada Tanggal        : 1 Juni  2012

                                                                 Kwartir Ranting Gerakan Pramuka
                                                                 Kecamatan Sibulue

                                                                 K e t u a

                                                                    T.T.D

                                                                                            
                                                                  H.ZAENAL ABIDIN, S.Pd
                                                                  NTA. 21.03 015

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bone                       di Watammpone
2. Camat Sibulue Selaku Kletua Mabiran                                                          di Pattiro Bajo
3. Kepala UPTD Pendidikan  Kec.Sibulue                                                       di Pattiro Bajo
4. Masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan                      di Tempat
5. A r  s i p


Lampiran : No. 003 Tahun 2012

I. PENANGGUNGJAWAB        :
                                             - Camat Sibulue  ( Selaku Ketua Mabiran )
                                             - Dan Ramil Sibulue  ( Anggota Mabiran
                                             - Kapolsek Sibulue  ( Anggota Mabiran )
                                             - Kepala UPTD Pendidikan ( Anggota Mabiran )
                                             - Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Sibulue
                                             - Pengawas TK/SD  se Kec. Sibulue
                                             - Penilik Se Kec.Sibulue
                                             - Kepala Sekolah se Kec.Sibulue selaku Ketua Mabigus

III KOMPOSISI PANITIA PELAKSANA KEMAH BAKTI PRAMUKA  KWARTIR RANTING GERAKAN PRAMUKA SIBULUE TAHUN 2012
.                                 
                     K E T U A         : Drs.A.MUH.AKBAR AKSA, MT
                     W A K I L          : MUHAMMAD ARAS, S.Pd
                     SEKRETARIS    : SYAMSUDDINN, S.Pd,MG
                     W\ A K I L         : MUH.AMRIADI  A, S.Pd,MG              
                     BENDAHARA    : Hj.MIRAWATI,S.Pd, MS
                     WAKIL              : A. ASMAWATI, S.Pd


         KOORDINATOR SEKSI : SAINAL ABIDIN, S.Sos.LG

SEKSI  -  SEKSI
I. SEKSI UPACARA
-  Drs. BUSRAH USMAN                                          Koordinator
-  Hj.IRIANI, S.Pd
-  LA ONDING,  S.Pd,MG        
-  MUH. RAJUNI A, A.Ma,MG
-  Drs.ASGAR HATTAPE, S.Pd
-  ASRIADI SLENG, S.Pd
-  SUPRIADI IDRUS, S.Pd
-  A. NURDALENA, .A.Ma
-  SUFRIADI ARSYAD, S.Pd.MG
-  HARI SUSANTO
-  SITTI NAIDAH,  S.Pd,MS
-  KASMAWATI, S.Pd,MG
-  DKR
II. SEKSI PERLENGKAPAN
          -  MUH. JAMAL, S.Pd                                                 Koordinator
          -  A G U S, S.Ag
          -  IKHWAN AM NUR, S.Pd, MG
          -  ASRIADI SALENG, S.Pd
          -  W A H Y U
          -  MUHAMMAD TAMRIN,S.Pd,MG
          -  SUARDI, S.Pd
          -  HARI SUSANTO
               -  MUH. YUNUS
               -  TASBIH, S.Pd
               -  JUMAHIL, S.Pd
               -  DKR
III. SEKSI KEMAH
            -  SYAMSUDDIN, S.Pd, MG                                        Koodinator
            -  Drs. A.MUH. AKBAR  AKSA, MT
            -  SYAMSINAR  M, S.PdI
            -  H.MIRAWATI, S.Pd,MS
            -  SITTI NAIDAH, S.Pd,MS
            -  MUH. RAJUNI A, A.Ma, MG
            -  IKHWAN    AM NUR, S.Pd,MG
            -  MUNISA, SPG, MG
            -  DKR
IV, SEKSI  BAKTI SOSIAL
-    MUH. JAMAL, S.Pd, MG
-   SUFRIADI ARSYAD, S.Pd,MG
-   IKHWAN AM NUR, S.Pd,MG
-   ASMIRAH, A.Ma, MG
-   KASMAWATI, S.Pd,MG
-   SUARDI, S.Pd
-   SUDIRMAN, S.Pd, MG
-   MUH. YUNUS
-   JUMAHIL, S.Pd
-   SUPRIADI IDRUS, S.Pd
-   DKR
V.  SEKSI PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN DAN  PENILAIAN HASIL
            -  SYAMSUDDIN, S.Pd,MG                                     Koordinator
            -  Drs. A.MUH.AKBAR AKSA, MT
            -  LA ONDING, S.Pd,MG
            -  SUDIRMAN, S.Pd, MG
            -  AMBO DALLE, S.Pd, MG
            -  MUH. RAJUNI  A, A.Ma, MG
            -  SUFRIADI ARSYAD, S.P\d,MG
            -  MUNISA, SPG, MG
            -  IKHWAN AM NUR, S.Pd MG
            -  MUH. AMRIADI A, S.Pd,MG
            -  DKR
VI, SEKSI CERDAS CERMAT
            -  H j. MIRAWATI, S.Pd.MS                                      Koordinator
            -  A, FATMAWATI, S.Pd
            -  A.ST.SUNARYA, S.Pd,MG
            -  MUHAMMAD ARAS, S.Pd
            -  NURSIAH, S.Pd
            -  LA ONDING, S.Pd, MG
            -  RAHMAWATI, S.Pd
            -  SYAMSUDDIN, S.Pd,MG
            -  MUH. RAJUNI, A, A,Ma,MG
            -  DKR                                                          
VII.  SEKSI KOMSUMSI
-    ROSNAWATI HS                                                  Koordinator
-   SYAMSINAR M, S.PdI
-   MASNIAH, S.Pd,MG
-    ROSNAWATI,MG
-   SITTI NAIDAH, S.Pd,,MS
-   NURHARYANTI, S.Pd
-   JUHAENAH, S.Pd
-   DKR
VIII. SEKSI KEROHANIAN / IBADAH
-   Drs. H.MUH. SUBAIR, MG                                     Koordinator
-   MUHAMMAD ARAS,S.Pd
-   SYAMSUDDIN
-   SUHARTI, S.PdI
-   SUFRIADI ARSYAD, S.Pd,MG
-   DKR
IX.  SEKSI OLAH RAGA / SENAM PAGI
-   Drs. ASRI                                                            Koordinator
-   H.MUH.AMIR, A.Ma.Pd
-   Drs. ASGAR HATTAPE, S.Pd
-   JUMAHIL ,S.Pd
-   MUH. RAJUNI A, A.Ma,MG
X.  SEKSI KEAMANAN
            -  Drs. BUSRAH USMAN                                          Koordinator
            -  MOH. A R I S, SE
            - .H.MUH. AMIR, A.Ma.Pd
            -  AGUS, S.Ag
            -  MU.H. AMRIADI  A, S.Pd,MG
            -  MUH. JAMAL, S.Pd,
            -  DKR
            -  DKR SAKA BHAYANGKARA
            
 Kwartir Ranting Gerakan Pramuka
 Kecamatan Sibulue

 K e t u a

     t.t.d


 H.ZAENAL ABIDIN, S.Pd
 NTA. 21.03 015

Tidak ada komentar:

Andi Aksa